بیمارستان 22 بهمن

آدرس پستى : مشهد- كوي طلاب – پيچ دوم تلگرد – بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن


تلفن :05132595516
 

معرفی بیمارستان

بیمارستان آموزشی درمانی 22 بهمن به مساحت 9200 متر مربع در سال 1379 توسط خیر نیکوکار جناب آقای عبدالحسین بهمن با اهداف خیر خواهانه و کمک به مردم منطقه در جهت رفع نیازهای بهداشتی درمانی  و آموزش پزشکی واگذار گردید 

20180114_081315
20180114_091247
20180113_091547
20180114_090057
20180114_081906
20180114_085800
20180114_074213
20180114_083459
20190219_100058 Copy 1
20180114_083049
مشهد- كوي طلاب – پيچ دوم تلگرد – بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن

فاكس : 32573500 
تلفن : 05132595516